ІІІ Всеукраїнська мультидисциплінарна науково-практична Інтернет-конференція Інтеграція наукових досліджень та розробок у практичну діяльність 30 червня 2021, Україна, Харків

ISBN 978-617-7826-09-4

DOI  https://doi.org/10.51500/7826-09-4

З метою висвітлення результатів наукової та науково-технічної діяльності 30 червня 2021 року у м. Харків відбулась ІІІ Всеукраїнська мультидисциплінарна науково-практична Інтернет-конференція.

Наука у сучасному суспільстві відіграє важливу роль в багатьох галузях та сферах життя людини. Рівень розвитку науки є одним із найважливіших показників розвитку суспільства, а отже, без сумніву, є показником його економічного, культурного, освітнього та сучасного розвитку. В наш час не тільки сам процес отримання наукових результатів та їх інтеграція у практичну діяльність, але й процес передачі та засвоєння результатів науково-технічного прогресу вимагає участі науки. Формою існування та розвитку науки є наукове дослідження. Наукове дослідження – це діяльність, що направлена на всебічне вивчення об’єкту, процесу чи явища, їх структури та зв’язків, а також отримання та інтеграція в практику корисних для людини результатів.

Слід відмітити, що у роботі конференції взяли участь не тільки досвідчені науковці, молоді вчені, аспіранти, але й здобувачі освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів, що свідчить про їх здатність до творчого мислення, вміння самостійно виконувати невеликі науково-дослідницькі роботи, аналізувати та узагальнювати результати експериментальних та теоретичних досліджень.

Даний збірник відображає наукові дослідження авторів у наступних сферах: юриспруденція; педагогіка та освітні технології; економіка та організація інноваційної діяльності; історія та археологія; психологія; філологія, лінгвістика, переклад; хімія, біологія та екологія; міжнародні відносини, права людини та політичні науки; технічні та фізико-математичні науки; сільське господарство та агрономія; будівництво, архітектура та дизайн. Обраний мультидисциплінарний формат конференції дозволив ознайомитись із результатами наукової діяльності науковців у суміжних галузях.

За підсумками роботи було випущено електронний збірник матеріалів конференції, а всі учасники отримали сертифікати. Завантажити збірник.

Back to list