ІV Всеукраїнська мультидисциплінарна науково-практична Інтернет-конференція “Проблеми науково-практичної діяльності: пошук інноваційних рішень”

З метою висвітлення результатів наукової та науково-технічної діяльності 20 вересня 2021 року у м. Херсон відбулась ІV Всеукраїнська мультидисциплінарна науково-практична Інтернет-конференція.

Наука в сучасному суспільстві відіграє важливу роль у багатьох галузях і сферах життя. Рівень розвиненості науки служить одним з основних показників розвитку суспільства, а також це – показник сучасного розвитку держави. Все навколо людини – досягнення науки. Наука на сучасному етапі намагається вирішити незліченну кількість проблем, створюючи нові галузі всередині структури наукового співтовариства. В сучасності добробут країн безпосередньо залежить від стану науки. Тільки ті країни, які приділяють серйозну увагу науковим дослідженням, успішно освоюють новітні наукоємні технології, надають для цього досить потужні фінансові, інформаційні, виробничі, інтелектуальні засоби лідирують в сучасній політико-економічній гонці і займають провідні позиції на світовій арені.

Даний збірник відображає наукові дослідження авторів у наступних сферах: юриспруденція; педагогіка та освітні технології; економіка та організація інноваційної діяльності; література та мистецтво; філологія, лінгвістика, переклад; технічні та фізико-математичні науки; сільське господарство та агрономія; будівництво, архітектура та дизайн.. Обраний мультидисциплінарний формат конференції дозволив ознайомитись із результатами наукової діяльності науковців у суміжних галузях.

Слід відмітити, що у роботі конференції взяли участь не тільки досвідчені науковці, молоді вчені, аспіранти, але й здобувачі освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів, що свідчить про їх здатність до творчого мислення, вміння самостійно виконувати невеликі науково-дослідницькі роботи, аналізувати та узагальнювати результати експериментальних та теоретичних досліджень.

За підсумками роботи було випущено електронний збірник матеріалів конференції, а всі учасники отримали сертифікати. Завантажити збірник.

Back to list