V Всеукраїнська мільтидисциплінарна науково-практична Інтернет-конференція «Міждисциплінарний підхід до наукових досліджень»

З метою всебічного міжгалузевого обговорення наукових та практичних проблем сучасності 26 листопада 2021 року у м. Одеса відбулась V Всеукраїнська мільтидисциплінарна науково-практична Інтернет-конференція «Міждисциплінарний підхід до наукових досліджень».

В останні роки міждисциплінарні дослідження набувають все більшого значення, оскільки саме вони пов’язуються з новими проривами в науці. При чому цей процес був ініційований не державними програмами, а самим дослідницьким співтовариством – колективами вчених та керівництвом вищих навчальних закладів. Постійно публікуються наукові статті на міждисциплінарні теми. Поштовхом для розвитку міждисциплінарних досліджень стала поява нових дисциплін, галузей знань та розширення їх кордонів. Міждисциплінарні дослідження характерні для різних цільових програм, оскільки вони спрямовані на вирішення наукових проблем різного ступеня складності та масштабу, що в основному передбачає використання міжгалузевих методик та залучення фахівців більш ніж однієї дисципліни.

Даний збірник матеріалів відображає наукові дослідження авторів у сфері: сільського господарства та агрономії; юриспруденції; філології, лінгвістики, перекладу; педагогіки та освітніх технологій; хімії, біології та екології; психології; філософії, культурології та релігієзнавства; географії, геології та надрокористування; літератури та мистецтва; економіки та організації інноваційної діяльності; міжнародних відносини, прав людини та політичних наук; технічних та фізико-математичних наук; історії та археології; соціології.

У роботі конференції прийняли участь досвідчені науковці, молоді вчені, викладачі та здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів з різних куточків України. Мультидисциплінарний характер конференції дозволив учасникам ознайомитись з науковими дослідженнями колег у суміжних галузях науки.

За підсумками роботи було випущено електронний збірник матеріалів конференції, а всі учасники отримали сертифікати. Завантажити збірник.

Back to list